Her er en liste over de prosjektene vi jobber med!

Vi jobber mye med regulering av tomteområder, utbygging av hus og hyttefelt og renovering av gamle bygg.

Grønbergsvingen 10, 12 og 14

Her skal det bygges 3 eneboliger som forventes ferdigstilt til sommeren 2021

Grønbergsvingen 78, 80, 82, 84 og 86. Rekkehus

Grønbergssvingen 78, 80, 82, 84, 86

Her bygger vi 5 rekkehus.

Grønbergssvingen 78 er ferdigstilt og solgt

Grønbergssvingen 80 er ferdigstilt og solgt

Grønbergssvingen 82 forventes ferdigstilt for i februar 2021

Grønbergssvingen 84 forventes ferdigstit for salg våren 2021

Grønbergssvingen 86 forventes ferdigstilt for salg våren 2021

Tinnbuen i Åsenfjord

Illustrasjonsfoto sett ovenfra Illustrasjonsfoto sett ovenfra

På Tinbuen har vi kun en tomt igjen. Tomt nr 17 med adressen Tinbuen 2. Gnr 232 bnr 139.

Buenget, Trondheim

Her har vi en tomt som kan bygges ut med en tomannsbolig.

Beistadgrenda, Stjørdal, tomteområde under regulering for bolig