Her er en liste over de prosjektene vi jobber med!

Vi jobber mye med regulering av tomteområder, utbygging av hus og hyttefelt og renovering av gamle bygg.

Grønbergsvingen 54, 56, 58 og 60

Her skal det bygges 4 eneboliger som forventes ferdigstilt i perioden desember 2020 til mars 2021.

Grønbergsvingen 42, 44, 46, 48, 50 og 52. Rekkehus

Grønbergssvingen 42, 44, 46, 48, 50 og 52

Her bygger vi 6 rekkehus.

Forventet oppstart med grunnarbeid er oktober 2020.

Tinnbuen i Åsenfjord

Illustrasjonsfoto sett ovenfra Illustrasjonsfoto sett ovenfra

På Tinbuen har vi kun en tomt igjen. Tomt nr 17 med adressen Tinbuen 2. Gnr 232 bnr 139.

Buenget, Trondheim

Her har vi en tomt som kan bygges ut med en tomannsbolig.

Beistadgrenda, Stjørdal, tomteområde under regulering for bolig